Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Bytt ut importert ris med norsk bygg

– Flere norskproduserte brød ligger til heving, og en samlet bransje arbeider for at forbruker skal finne flere norske brød i butikk. Samtidig oppfordrer vi til å erstatte ris med norsk bygg, sier Nina Sundqvist, adm.dir. i Stiftelsen Norsk Mat.
Skriv ut

Søndag 16. oktober er Verdens brøddag. Den feirer vi ved å legge en svært god kornhøst bak oss. Møllene og forskningsinstituttene NIBIO, NMBU og Nofima analyserer nå årets avling for å se hvordan vi best kan utnytte den norske hveten til matmel.

 

Værforholdene under modning og innhøsting har vært gode for både høst- og vårhvete i år, og resultatene så langt peker mot at bakekvaliteten av årets mathvete blir bra.

 

Det er godt nytt for norske forbrukere som ønsker å velge norske brød og andre bakevarer i butikk.

 

90 prosent norskandel i matkornet i 2030

 

– Vi bør bruke jorda vi har rundt oss til å produsere mest mulig av maten vi spiser. Potensialet for å øke bruken av norsk korn i mat er stort. Sammen med Opplysningskontoret for brød og korn arbeider vi for at mer av kornet vi produserer havner på norske matbord. Vi ønsker at flere norske brød, bakevarer og mel oppfyller Nyt Norge-garantien så forbruker finner dem lett i butikk, sier Nina Sundqvist, adm. dir. i Stiftelsen Norsk Mat.

 

Matkornpartnerskapet er et forpliktende samarbeid mellom alle aktørene i verdikjeden hvor målet er 90 prosent norskandel i matkorn innen 2030. I dag ligger norskandelen på 55-65 %.

 

Norsk bygg: En underutnyttet ressurs

 

– Bygg fortjener en større plass i norsk kosthold. Vi spiser kun 3000 tonn bygg i året som er under 1 % av det vi dyrker. Potensialet for å øke bruken av bygg er stort, sier Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn.

 

Økt bruk av bygg i norsk kosthold kan blant annet gjøres ved å erstatte ris med bygg. Bygg egner seg svært godt som erstatning for ris.

 

Rapporten Underutnytta matressursar på menyen (Fauske, Skinnes 2022) peker på at dersom vi bytter ut halvparten av forbruket av importert ris i Norge med norsk bygg kan vi klare å øke bruken av bygg med 16 000 tonn.

 

– Om vi også bruker mer bygg i grøt og bakst kan ambisjonen vår om tidobling av bygginntaket nås, konkluderer Nordbø.