Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no/ til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer
OPPLYSNINGSKONTORET FOR BRØD OG KORN
SØK
MENY

Forbruk av korn til mat i Norge

Hvert år produseres det mellom 1,2 og 1,3 millioner tonn korn i Norge. I 2015 ble det produsert ca.184 000 tonn matkorn. Resten av produksjonen går til dyrefôr.
Skriv ut

Korndyrking er ikke et nytt fenomen i Norge. Det er gjort funn av hvete og bygg som er 4000-4500 år gamle. I dag dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug. Innenfor disse fire hovedartene finnes det mange ulike sorter. 

Nedenfor er figurer med data fra Landbruksdirektoratet over produksjon av matkorn i Norge fra 2002-2016.

 

Figur 1: Andel norsk av matkornforbruket 

I kornåret 2015/2016 var det totale matkornforbruket i Norge på 481 922 tonn. Av dette var 43 % var norskprodusert. Figur 1 viser at andelen norskprodusert matkorn varierer fra år til år. De siste fem årene har det ligget mellom 40-50 % norsk. Sesongen 2011/2012 var spesielt dårlig for norsk korn, med kun 17 % norsk, mens 2005/2006 var et svært godt år med hele 72 % norskprodusert.

Andel korn som kan brukes til mat avhenger av glutenkvaliteten i kornet. Kvaliteten på kornet vil av klimamessige årsaker variere fra år til år.

 

Figur 2: Forbruk av matkorn i Norge

Figur 2 viser en mer detaljert fordelingen av forbruk av korn til mat i Norge.  I 2015/2016 ble det produsert 209 382 tonn korn i Norge. 154 845 tonn matkorn ble importert og 117 696 tonn kornekvivalenter ble importert via RÅK-import (Import av bearbeidede landbruksvarer, for eksempel bakervarer. Dette regnes om til kornekvivalenter).

 

>>Flere tall på kornproduksjonen i Norge.

 

Sist oppdatert: 08.05.2017. 

Les eller skriv kommentarer