Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Kornproduksjon i Norge

Korndyrking er ikke et nytt fenomen i Norge. Det er gjort funn av hvete og bygg som er 4000-4500 år gamle. I dag dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug.
Skriv ut

Norske kornbønder dyrker mest hvete og bygg, og vi spiser mest hvete og havre. I 2019 ble det dyrket til sammen 1,3 millioner tonn korn og av dette var 449 000 tonn hvete. Det er hovedsak mathvete som importeres. Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av.

 

Tallene fra norsk kornproduksjon er hentet fra Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp.

 

Figur 1: Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge

 

 

I 2019 ble det dyrket totalt 1,3 millioner tonn korn på 2,7 millioner dekar. Grafene i figur 1 viser at det stor variasjon i kornproduksjonen fra år til år, men over tid har ikke produksjonen gått like mye ned som produksjonsarealet. Det betyr at vi dyrker og produserer korn mer effektivt, men også at matkorn-jord blir benyttet til andre formål.

 

For økt selvforsyningsgrad er det viktig å utnytte den lille matjorda vi har. I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn. I praksis bruker vi i dag 90 prosent av jordbruksarealet til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.

 

Les også: Denne bøtta med såkorn blir til 382 brød

 

Figur 2: Utvikling av kornproduksjon i Norge

 

 

Fordelingen av produksjonen av de ulike kornsortene er nokså lik opp igjennom årene. Det er mest hvete og bygg, deretter havre og minst rug. I 2019 ble det dyrket 449 000 tonn hvete, 572 600 tonn bygg, 232 000 tonn havre og 51 000 tonn rug. (Figur 2).   

 

Figur 3: Økologisk kornproduksjon i Norge til 2018

 

 

Det har vært en solid økning i økologisk kornproduksjon, fra ca. 2000 tonn i 2002 til ca. 15 000 tonn i 2017. Som for annen kornproduksjon var det et kraftig fall i produksjonen på grunn av tørke sommeren 2018 (Figur 3). Det er fortsatt en svært liten andel av den totale kornproduksjonen og -forbruket som er økologisk, i 2018 var andelen på under 1 %.

 

Figur 4: Kornproduksjon i fylkene i 2018

 

 

Østfold, Akershus og Hedmark fylker er størst på kornproduksjon i Norge, vanligvis med mellom 250 og 300 000 tonn korn i året hver. Det dyrkes i dag korn i 17 fylker landet over. 2018 gjorde utslag både på mengde og denne fordelingen. I 2018 fikk vi mest hvete fra Østfold, mens Akershus var best på havre, og mesteparten av byggkornet kom fra Trøndelag og Hedmark (Figur 4).

 

Figur 5: Kornproduksjon i kommunene i Norge i 2018

 

 

Nes kommune var den kommunen i Norge som produserte mest korn i 2018,  nesten 27 500 tonn. Kommunen produserte mest bygg, 13 682 tonn (Figur 5). Frogn kommune produserte minst korn i 2018, 2825 tonn korn totalt.

 

Figur 6: Andel norsk av det totale kornforbruket

 

 

Andel norsk korn benyttet til mat og fôr har siden 2003 variert mellom 50 til 80 %. Generelt er selvforsyningsgraden på korn på rundt 70 % de siste 15 årene (Figur 6). Den årlige variasjonen skyldes i stor grad klimaet. Det importeres mer matkorn enn fôrkorn. 

 

Les også: 

>> Forbruk av korn til mat i Norge

>> Kornets reise fra åker til brød

>> Slik foregår våronna

 

Sist oppdatert: 25. september 2020