Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no/ til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer
OPPLYSNINGSKONTORET FOR BRØD OG KORN
SØK
MENY

Kornproduksjon i Norge

Korndyrking er ikke et nytt fenomen i Norge. Det er gjort funn av hvete og bygg som er 4000-4500 år gamle. I dag dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug.
Skriv ut

Norske kornbønder dyrker mest hvete og bygg, og vi spiser mest hvete og havre. I 2016 ble det dyrket til sammen 1,3 millioner tonn korn og av dette var 309 000 tonn hvete. Det er hovedsak mathvete som importeres. Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av.

 

Data på norsk kornproduksjon er hentet fra Landbruksdirektoratet.

 

Figur 1: Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge

I 2015 ble det dyrket totalt 1,3 millioner tonn korn på 2,8 millioner dekar. Grafene i figur 1 viser at kornproduksjonen er nokså likt fra år til år, mens produksjonsarealet har gått kraftig ned siden 2002. Det betyr at vi dyrker og produserer korn mer effektivt, men også at matkorn-jord blir benyttet til andre formål. For økt selforsyningsgrad er det viktig å utnytte den lille matjorda vi har. I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn. I praksis bruker vi i dag 90 prosent av jordbruksarealet til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.

 

Figur 2: Utvikling av kornproduksjon i Norge

Fordelingen av produksjonen av de ulike kornsortene; rug, hvete, havre og bygg, er nokså lik opp igjennom årene. Det er mest hvete og bygg, deretter havre og minst rug. I 2015 ble det dyrket 494 832 tonn hvete, 511 055 tonn bygg, 285 946 tonn havre og 66 145 tonn rug.

Det oppleves en litt økende trend for rug og havre, spesielt rug produseres mer og mer av. I 2002 ble det produsert ca. 8000 tonn rug, i 2015 ca. 66 000 tonn (Figur 2).

 

Figur 3: Økologisk kornproduksjon i Norge

Det er en solid økning i økologisk kornproduksjon, fra ca. 2000 tonn i 2002 til ca. 120 000 tonn i 2015 (Figur 3). Det er imidlertid fortsatt en svært liten andel av den totale kornproduksjonen og -forbruket.

 

Figur 4: Kornproduksjon i fylkene i 2015

Østfold og Akershus fylke er størst på kornproduksjon i Norge, med ca. 300 000 tonn korn i året hver. Det dyrkes i dag korn i 17 fylker landet over. Minst dyrkes det i Hordaland og Sogn og Fjordane.  I 2015 fikk vi mest hvete fra Østfold, mens Akershus var best på havre, og byggkornet kom fra Hedmark (Figur 4).

 

Figur 5: Kornproduksjon i kommunene i Norge

Nes kommune var den kommunen i Norge som produserte mest korn i 2015, ca. 60 000 tonn. Kommunen produserte mest havre, ca. 27 000 tonn. Gjøvik kommune produserte minst korn i 2015, omtrent 6800 tonn korn totalt (Figur 5).

 

Figur 6: Andel norsk av det totale kornforbruket

Andel norsk korn benyttet til mat og fôr har siden 2003 variert mellom 50 til 80 %. Generelt er selvforsyningsgraden på korn på rundt 70 % de siste 13 årene (Figur 6). Den årlige variasjonen skyldes i stor grad klimaet. Det importeres mer matkorn enn forkorn. 

 

Sist oppdatert: 16.05.2019

Les eller skriv kommentarer