Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Kornproduksjon i Norge

Korndyrking er ikke et nytt fenomen i Norge. Det er gjort funn av hvete og bygg som er 4000-4500 år gamle. I dag dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug.
Skriv ut

Norske kornbønder dyrker mest hvete og bygg, og vi spiser mest hvete og havre. I 2021 ble det dyrket til sammen 1,2 millioner tonn korn og av dette var 268 600 tonn hvete. Det er hovedsak mathvete som importeres. Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av.

 

Tallene fra norsk kornproduksjon er hentet fra Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp.

 

Figur 1: Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge

 

 

I 2020 ble det dyrket totalt 1,3 millioner tonn korn på 2,8 millioner dekar. Grafene i figur 1 viser at det stor variasjon i kornproduksjonen fra år til år, men over tid har ikke produksjonen gått like mye ned som produksjonsarealet. Det betyr at vi dyrker og produserer korn mer effektivt, men også at matkorn-jord blir benyttet til andre formål.

 

For økt selvforsyningsgrad er det viktig å utnytte den lille matjorda vi har. I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn. I praksis bruker vi i dag 90 prosent av jordbruksarealet til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.

 

Les også: Denne bøtta med såkorn blir til 382 brød

 

Figur 2: Utvikling av kornproduksjon i Norge

 

 

Fordelingen av produksjonen av de ulike kornsortene er nokså lik opp igjennom årene. Det er mest hvete og bygg, deretter havre og minst rug. I 2021 ble det dyrket 268 594 tonn hvete, 611 594 tonn bygg, 276 361 tonn havre og 18 717 tonn rug. (Figur 2).   

 

Figur 3: Økologisk kornproduksjon i Norge til 2020

 

 

Det har vært en solid økning i økologisk kornproduksjon, fra ca. 1000 tonn i 2002 til ca. 15 000 tonn i 2020. Som for annen kornproduksjon var det et kraftig fall i produksjonen på grunn av tørkesommeren 2018 (Figur 3). Det er fortsatt en svært liten andel av den totale kornproduksjonen og -forbruket som er økologisk.

 

Figur 4: Kornproduksjon i fylkene i 2020

 

 

Viken og Innlandet er fylkene med størst på kornproduksjon i Norge. Det dyrkes i dag korn i alle fylker bortsett fra Troms og Finnmark. I 2020 fikk vi mest hvete og havre fra Viken. Bygg kom først og fremst fra Viken, Inllandet og Trøndelag (Figur 4).

 

Figur 5: Kornproduksjon i kommunene i Norge i 2020

 

 

Indre Østfold var den kommunen i Norge som produserte mest korn i 2020,  82 803 tonn. Ringsaker kommune produserte mest bygg, 31 101 tonn (Figur 5). Klepp kommune produserte minst korn i 2020, 3799 tonn korn totalt.

 

Figur 6: Andel norsk av det totale kornforbruket

 

 

Andel norsk korn benyttet til mat har siden 2007 variert mellom 50 og 80 %. Generelt er selvforsyningsgraden på korn til mat og for på rundt 70 % de siste 15 årene (Figur 6). Den årlige variasjonen skyldes i stor grad klimaet.

 

Les også: 

>> Forbruk av korn til mat i Norge

>> Kornets reise fra åker til brød

>> Slik foregår våronna

 

Sist oppdatert: 10 . oktober 2022