Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Kornproduksjon i Norge

Korndyrking er ikke et nytt fenomen i Norge. Det er gjort funn av hvete og bygg som er 4000-4500 år gamle. I dag dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug.
Skriv ut

Norske kornbønder dyrker mest bygg og hvete, og vi spiser mest hvete og havre. I 2023 ble det dyrket til sammen 0,9 millioner tonn korn og av dette var 0,2 millioner tonn hvete. Det er i hovedsak mathvete som importeres. Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av.

 

Figur 1: Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge

 

 

I 2023 ble det dyrket korn på 2,8 millioner dekar. Grafene i figur 1 viser at det stor variasjon i kornproduksjonen fra år til år, men over tid har ikke produksjonen gått like mye ned som produksjonsarealet. Det betyr at vi dyrker og produserer korn mer effektivt, men også at matkorn-jord blir benyttet til andre formål.

 

For økt selvforsyningsgrad er det viktig å utnytte den lille matjorda vi har. I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn. Kornarealet har gått mye ned i perioden, men utviklingen har flatet ut de siste ti årene. I praksis er store deler av jordbruksarealet best egnet til grasdyrking og beite og vi bruker i dag 90 prosent av jordbruksarealet til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.

 

Les også: Denne bøtta med såkorn blir til 382 brød

 

Figur 2: Utvikling av kornproduksjon i Norge

 

 

Fordelingen av produksjonen av de ulike kornsortene er nokså lik opp igjennom årene. Det er mest bygg og hvete, deretter havre og minst rug. I 2023 ble det dyrket 482 568 tonn bygg, 198 430 tonn hvete, 208 520 tonn havre og 17 095 tonn rug. (Figur 2).   

 

Figur 3: Økologisk kornproduksjon i Norge til 2020

 

 

Det har vært en solid økning i økologisk kornproduksjon, fra ca. 1000 tonn i 2002 til ca. 15 000 tonn i 2020. Som for annen kornproduksjon var det et kraftig fall i produksjonen på grunn av tørkesommeren 2018 (Figur 3). Det er fortsatt en svært liten andel av den totale kornproduksjonen og -forbruket som er økologisk.

 

Figur 4: Kornproduksjon i fylkene i 2022

 

 

Viken, Innlandet og Trøndelag er fylkene med størst kornproduksjon i Norge. Det leveres i dag korn fra alle fylker bortsett fra Troms og Finnmark. I 2022 fikk vi mest hvete og havre fra Viken. Bygg kom først og fremst fra Innlandet, Viken og Trøndelag (Figur 4).

 

Figur 5: Andel norsk av det totale kornforbruket

 

 

Andel norsk korn i matmelet vårt har siden 2007 variert mellom 50 og 80 %. Generelt er selvforsyningsgraden på korn til mat og for på rundt 70 % de siste 15 årene (Figur 6). Den årlige variasjonen skyldes i stor grad klimaet.

 

Les også: 

>> Forbruk av korn til mat i Norge

>> Kornets reise fra åker til brød

>> Slik foregår våronna

 

Kilde: Felleskjøpet Agri
Sist oppdatert: 8. mai 2024