Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Ingen grunn til å endre kostholdet

Selv med funn av soppgiftstoffer (mykotoksiner) i bakervarer, er det ingen grunn til å endre kostholdet. Norske barn spiser mye brød og grøt og det er anbefalt av helsemyndighetene, fordi de da får i seg mye fiber og andre viktige næringsstoffer. Helsemyndighetene mener at viktigheten av å få i seg nok fiber er større enn faren for å få i seg for mye mykotoksiner.
Skriv ut

Mykotoksiner er en fellesbetegnelse på giftstoffer produsert av muggsopp, og som kan forekomme i næringsmidler som korn, frø, nøtter og frukt og bearbeidede produkter av disse råvarene, som brød. Deoxynivalenol (DON) er en variant som det har vært søkelys på, bl.a. jobber EU med å sette nye grenseverdier samt å få redusert forekomsten av DON i matvarer generelt.

 

På Veterinærinstituttet (VI) i Norge har Gunnar Sundstøl Eriksen nylig avsluttet undersøkelser som viser spor av DON i urin fra både voksne og barn, men med høyere verdier hos barn enn voksne.

 

– På bakgrunn av disse funnene har vi har gjort beregninger som viser at det kan se ut som om TDI (tolerabelt daglig inntak) overskrides. Dersom verdiene overskrides kan barn med irritert tarm eller andre tarmlidelser få større problemer med tarmen, forteller Eriksen.

 

– VI og Nofima er forøvrig i gang med nytt prosjekt som heter «MycoSafeBread», for å se på hvordan man kan redusere mengder av DON ved å for eksempel endre prosessene som korn- og bakeriindustrien i dag bruker for å lage brød.

 

Marie Louise Wiborg i Mattilsynet er tydelig på at en ikke må legge om kostholdet og redusere brødspisingen på bakgrunn av de nye funnene rundt DON.

 

EU-kommisjonen jobber med å få ned nivået av DON i mat generelt, og produkter til barn står i fokus.

 

– Våre undersøkelser viser lave verdier i korn, så det er ingen grunn til bekymring og til å endre kostholdet. Vi er glade for all forskning som kan gi oss mer kunnskap om DON – denne forskningen vil inngå i nye risikovurderinger og gi bedre grunnlag for endrede grenseverdier i fremtiden, og som bransjen også kan bruke for å bedre sine produksjonsprosesser, kommenterer Wiborg.

 

Helsemyndighetene anbefaler at man spiser grove kornprodukter hver dag i sine kostråd.

 

Noen muggsopper og mykotoksiner produseres i kornet på åkeren, andre når kornet lagres. Det er iverksatt et omfattende test- og kontrollprogram som skal forhindre at korn som inneholder mykotoksiner blir brukt til fôr. Det er videre satt strenge grenser for hvilke restmengder som kan finnes i korn til menneskemat. Det jobbes også i forhold til både dyrkingsmetoder, innhøstingsprosesser og kornavl med å redusere problemet. Alle kornprodukter blir rutinemessig analysert, slik at innholdet av mykotoksiner er langt under grensene satt av myndighetene.

 

Korn- og brødbransjen i Norge har tatt til orde for at myndighetskravene skal bli strengere, på samme nivå som i EU og vi er med i forskningsprogram som ser på hva som skal til ute på åkeren for å redusere problemet.

 

Publisert 4. september 2020