Kornproduksjon i Norge

I 2015 ble det produsert ca. 184 000 tonn matkorn i Norge. Dette er kun 34% av den totale kornproduksjonen.
Skriv ut

Andel korn som brukes til mat varierer noe hvert år, blant annet på grunn av glutenkvaliteten, som påvirkes av værforhold. Produksjonsnivå/mengde av de ulike korntypene vil også variere noe fra år til år, avhengig av vær- og dyrkningsforhold. Produsert korn som ikke brukes til mat, blir brukt til fôr.

 

Figur 1: Utvikling av kornproduksjon i Norge

Figur 1 viser fordelingen av produksjonen av rug, hvete, havre og bygg. Produksjonsnivå/mengde av de forskjellige korntypene varierer noe fra år til år i Norge, avhengig av vær- og dyrkningsforhold. Trenden for rug, hvete og havre er økt produksjon, hvor rugproduksjonen spesielt har økt betraktelig. I 2002 ble det produsert ca. 8000 tonn rug, mens i 2015 ble det produsert ca. 66 000 tonn med rug. Fordelingen av hvilke kornsorter vi dyrker er imidlertid nokså lik, mest hvete og bygg, deretter havre og minst rug. I 2015 dyrket vi 66 145 tonn rug, 494 832 tonn hvete, 285 946 tonn havre og 511 055 tonn bygg.

 

Figur 2: Matkornproduksjon i alle kommunene i Norge

Hvor mye korn som går til mat varierer også, etter som glutenkvaliteten, kvalitetparameter for matkorn, påvirkes og av værforhold . Figur 3 viser at 2003 og 2005 var gode år med rundt 93% til mat, mens i år 2011 var det lav andel norsk korn til mat.

 

Figur 4: Kornproduksjon i fylkene i 2015

Østfold og Akershus fylke er de største fylkene i Norge på kornproduksjon, med ca. 300 000 tonn korn i året hver (figur 4). Det dyrkes i dag korn i 17 fylker. Minst dyrkes det i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hvete er det kornslaget det produseres mest av, med ca. 490 000 tonn til sammen i hele Norge.

 

Figur 5: Kornproduksjon i kommunene i Norge

Nes kommune var den kommunen i Norge som produserte mest korn i 2015, med ca. 600 000 tonn.  De produsert mest havre, med ca. 270 000 tonn, og minst rug, med ca. 17 000 tonn. Gjøvik var den kommunen som i 2015 produserte minst korn, med ca. 68 000 tonn korn totalt.

 

 

Sist oppdatert: 08.03.2017

Les eller skriv kommentarer