Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på brodogkorn.no til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke nettstedet samtykker du til dette.
Les mer

Hva er bærekraft?

Bærekraft, et nøkkelbegrep for vår felles fremtid. Dette betyr bærekraft for deg, meg og hele kloden.
Skriv ut

Vi forstår at vi ikke skal kjøpe ting vi ikke trenger eller kaste søppel i naturen, men bærekraft handler om så mye mer.

 

Å leve bærekraftig betyr at vi lever på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner får dekket sine behov.

 

For at vi skal leve bærekraftig må vi derfor ta vare på vårt miljø, vår økonomi og våre sosiale forhold. Måten vi produserer, forbruker og forholder oss til mat på spiller inn på alle områdene – og er en del av løsningen.

 

>> Les også: Norsk korn er fremtidens mat

 

Bærekraft handler om miljø, økonomi og sosiale forhold

Brød med rødbethummus

Rødbethummus er et godt pålegg for både deg og kloden.

 

Vi tar vare på klodens miljø når vi bruker jordas landareal og vann på en effektiv måte, slipper ut færre klimagasser og miljøskadelige stoffer i naturen og ivaretar klodens arter.

 

Kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn. Den økonomiske dimensjonen innebærer derfor ansvarlig økonomisk vekst, produksjon og forbruk.

 

Vestens rikdom ble bygget uten særlig hensyn til miljøet, men vi kan hjelpe utviklingsland til den samme veksten på en miljømessig forsvarlig måte. Slik kan vi være med å sikre fremtiden for flere enn oss selv.

 

Å ta vare på sosiale forhold er også en del av det å leve bærekraftig. Ved å gi mennesker utdanning, likestilling og rettferdig fordeling av goder får vi mindre fattigdom, sult, konflikt og krig – noe som styrker planeten vår.

 

Det jobbes iherdig mot en matproduksjon som ivaretar klodens ressurser i et bærekraftperspektiv.

 

>> Les også: 9 tips til bærekraftig brødspising

 

FNs bærekraftsmål

Norsk bonde

Norske bønder jobber for en bærekraftig matproduksjon.

I 2015 vedtok FN 17 mål og 169 delmål for en bærekraftig utvikling. Verdens nasjoner jobber sammen om disse målene frem til 2030. Alvoret i klodens utfordringer er tydelig, og et slikt fokus må applauderes og støttes hundre prosent.

 

Målene som er mest sentrale for bærekraftig matproduksjon er:

 

  • Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
  • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
  • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
  • Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Selv om målene viser at vi står overfor store problemer, så er det også svært mange gode bevegelser innen bærekraft.

 

Bærekraftig teknologi

Tresking av korn

Tresking av korn. Teknologisk utvikling i norsk landbruk har vært enorm og spiller en nødvendig rolle i fremtiden.

 

Den teknologiske utviklingen har vært en betydelig del av problemet, men nå er den i økende grad en del av løsningen. Gjennom bruk av moderne teknologi kan vi produsere renere, forbruke mindre innsatsfaktorer og sitte igjen med mindre utslipp i andre enden. Dette gjelder innen alle sektorer, men matproduksjon er utvilsomt den viktigste industrien der teknologi nå spiller en økende miljøansvarlig rolle.

 

> Les også: På vei mot helnorske brød

 

Økt kompetanse

Ekstra grovt surdeigsbrød

Ekstra grovt surdeigsbrød inneholder fullkorn som er bra for helsen.

 

Klodens befolkning er i økende grad oppmerksom på alvoret i situasjonen og behovet for bærekraftig utvikling. Målinger viser at vestlige forbrukere i stadig større monn er klar for å betale mer for varer og tjenester som kan garantere bærekraftig produksjon.

 

Den sosiale ansvarligheten øker også. Forskere og politikere har tydelige mål om utjevning og likhet som en del av veien ut av klima- og miljøproblemene. Allmennkunnskap gir frihet og makt over egne valg, og at barn og unge får skolering er en av de viktigste komponentene i jordens vei mot en bærekraftig utvikling. Utdannelse gir også mindre barnekull som igjen bremser jordens befolkningsvekst og overforbruk.

 

 

>> Les også: MatPrat forklarer bærekraft. 

 

>> Les også: Matprat forklarer bærekraftig matproduksjon.

 

Sist oppdatert: 11.10.2021